Přináším světlo a barvu do každodenní reality vašich světů

Jsou věci, které "RETRO" nikdy nebudou...

D E S E T

Desatero přikázání versus 21. století

Respektujeme vaše soukromí a nikdy vám nebudeme posílat spam.

PROLOG

K napsání tohoto e-booku mně inspirovalo náhodné zhlédnutí jednoho televizního zpravodajského bloku nejmenované komerční televize, ve kterém se na mne v půl hodině vylilo tolik neradostných informací, že jsem je ani unést nemohla. Kladné zprávy byly zastoupeny v mizivém množství.
Vůbec se nedivím, že má spousta lidí po takových informacích po náladě, protože jim seberou vítr z plachet, vibrace jdou dolů a člověk přemýšlí, jestli má vůbec smysl se v této džungli o něco snažit.
Přepadla mně touha nepodlehnout tomuto tlaku, protože vím, že je účelový. Vystresovaný člověk se totiž lépe ovládá, než člověk sebejistý a spokojený.
Proto bych vám ráda jako protiváhu k výše popsanému připomněla soubor pravidel, která jsou stará jako lidstvo samo. Všichni je máme vtištěné hluboko ve svém podvědomí. Jejich smyslem je maximálně usnadnit život všem lidem na Zemi. Pokud by je lidé ctili a dodržovali, vyhnuli by se většině problémů, které si takto sami vytváří.

Už víte, jaká pravidla mám na mysli?
Ano, je to DESATERO. Desatero božích přikázání.