Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Hajný semínka naděje

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) může pomoci v těch případech, kdy klasická medicína nenachází příčiny obtíží, kterými člověk přesto trpí.

Terapie vychází z faktu, že lidská paměť si dokáže zaznamenat a uchovat všechny události každého dne. Informace si ukládají do podvědomí. Odtud je pak možné si potřebné záznamy vyvolat zpět do našeho vědomí. Každá uložená informace v sobě obsahuje mimo jiné i časový údaj a též pocitové vjemy. V životě člověka ale kromě běžných událostí čas od času dojde buď k události výrazně pozitivní, nebo naopak velmi traumatizující. Abreaktivní terapie si všímá právě těchto traumatizujících událostí, protože se při nich může stát, že se člověk nachází v natolik  vypjaté a stresující pozici, že nevnímá nic ze svého okolí, jeho zážitek se tudíž do podvědomí zapíše neúplný –  bez patřičných dalších záznamů – např. času – není tedy v podvědomí pevně ukotven.

V dalším průběhu života pak může nastat situace, která s onou traumatizující událostí bude mít společný nějaký detail a ten pak bude příčinou toho, že se z podvědomí vyplaví další informace – např. pocity, které obsahovala původní traumatizující (engramická) událost. Tento proces se nazývá procesem asociace. Člověk může být během života zatížen řetězem na sebe navazujících situací, ve kterých se budou projevovat symptomy původní engramické události. Protože se jedná o záležitost psychickou, nebudou mít potíže takového člověka fyzickou příčinu.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je metodou, která dokáže prvotní engramickou událost objevit a zpracovat tak, aby neovlivňovala další průběh života člověka.

Tuto metodu u nás vyvinul Ing. Andrej Dragomirecký.

Skutečnost, že mnohé lidské obtíže jsou způsobeny psychikou, je ve světě i u nás známá a uznávaná. S tímto faktem pracuje např. i celostní medicína. Jako prostředek k tomu, aby se terapeut dobral původní traumatické události, bývá využito hypnózy, která uvede klienta do takového stavu, ve kterém lze z podvědomí čerpat informace k danému tématu. Tuto praxi ve svých knihách velmi poutavě popisuje např. lékař a psychiatr Brian L. Weiss. Při terapii vedené v hypnóze si ale klient nepamatuje, co se mu z podvědomí vybavilo, dozvídá se to až následně od terapeuta.

V HAP klient pracuje v hladině alfa.

Metoda hlubinné abreaktivní terapie Ing. Dragomireckého je unikátní v tom, že klient si veškeré dění po dobu terapie pamatuje. Celým procesem  se nechává vést terapeutem. Ten mu pomocí speciálních otázek a vlastním soustředěním pomáhá vybavit si z podvědomí události, které přímo souvisí s řešeným problémem a ty společně následně zpracovávají.

Radoslava LOUCKÁ
Přináším světlo a barvu do každodenní reality vašich světů. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
  • Stáhněte si e-book zdarma

    Jsou věci, které "RETRO" nikdy nebudou...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky