Jak člověka ovlivňuje výchova a společnost

perfectly-timed-photos-91.14268

Člověk se rodí do fyzického těla celý nový, čistý, nepopsaný jako list papíru. Od tohoto okamžiku začíná sbírat svoje zkušenosti, které se mu ukládají do mozku, jako do počítače, aby byly kdykoliv připravené k následnému použití. Lidé se formují jednak v prostředí rodiny, jednak působením společnosti, ve které vyrůstají. Oba tyto subjekty jim předkládají určitá pravidla a informace o tom, co je pro danou komunitu akceptovatelné a co už ne. Člověk sbírá zkušenosti ze soužití s okolním prostředím, vyhodnocuje je a ukládá do svého vědomí. Obrazně řečeno – vytváří si svoji vlastní databázi informací, která pak řídí jeho postoje a přístup k dalšímu životu. Malé děti a mladí lidé velmi pozorně sledují chování a postoje členů svojí rodiny vůči nim i společnosti kolem a tyto vzorce si pak převádějí do svých životů.

Databáze takto shromážděných informací ve vědomí člověka mu potom pomáhá vyhodnocovat a reagovat na životní situace.

Tyto informace můžeme rozdělit do dvou skupin. V jedné skupině budou potřebné a prospívající informace, v druhé skupině budou zápisy, které člověku ku prospěchu až tak neslouží. Tyto zápisy vznikly různě, například tak, že dotyčný jedinec byl opakovaně vystavován situaci, ve které s ním bylo manipulováno tím způsobem, že se cítil odmítaný, špatný, neschopný, nemilovaný, ošklivý a pod., v situaci, kdy uznání okolí bylo podmíněno určitým výkonem – dokud neuděláš tohle, nedostaneš toto, pokud nebudeš hodný, nikdo tě nebude mít rád…. Rodiče promítají do svých dětí vzorce chování, které získali od svých rodičů, promítají do nich svá osobní přesvědčení.

Rodiče a rodina vychovávají své potomky, jak oni ze svého pohledu nejlépe dovedou, jak jsou oni nejlépe schopni, což ale z hlediska nastavené úrovně očekávání ve společnosti nemusí být vždy dostačující. Některé rodinné vzorce mohou být pro děti v dalším životě omezující.

A jak formuje člověka společnost? Zabývejme se současností. Dnešní dobu jsme si zvykli nazývat moderní. Oplývá nepřebernou škálou technických vymožeností, záplavou informací odkudkoliv ze světa, společným jmenovatelem pro všechno dění je stále častěji rychlost a stres. Společnost je sžírána virem honby za materiálními požitky, morální pravidla ustupují do pozadí natolik, až se nakonec ztrácí. Lidé, snažící se zvládnout každodenní shon, jsou vystavování velkému zatížení, denně konfrontují svůj osobní přístup k životu s panujícími požadavky doby a tuto situaci každý zvládá podle svého osobního nastavení jinak. Dnes jsme svědky světa plného zásadních kontrastů – nejlepší/nejhorší, největší/nejmenší, super, hyper, mega / chudoba, bída, hlad. Život probíhá na materiální platformě. Tento styl života jsme se naučili od našich předků a ti zase od svých. Každá generace přidala do společného dědictví něco nového a tak to šlo od pradávna až k dnešku.

Mocní tohoto světa potřebovali a v podstatě i teď potřebují člověka pokorného, poslušného, ujařmeného, protože jen s takovým člověkem lze dobře manipulovat. A tak se nám ze všech stran podbízí reklamy s přesvědčivými tvrzeními, co všechno musíme mít, media chrlí jednu tragédii za druhou, koukáme na prostoduché reality show, zmítáme se lapeni v dluzích a krotneme pod pohrůžkou ztráty zaměstnání – to všechno proto, abychom neměli zbytečně mnoho prostoru pro vlastní myšlenky. Takto nás dnes vychovává společnost. Lidé se často cítí zahlceni  a nevidí cestu, kudy z bludného kruhu vystoupit. Pak mají dvě možnosti, buď rezignují a nechají se svým životem unášet bez toho, aniž by ho vědomě řídili, nebo se snaží o vědomé zvyšování kvality života, o zdokonalování, zlepšování současného stavu bytí, o posouvání vlastních hranic…. Hnacím motorem bývá nespokojenost s přítomným stavem, touha po změně, touha po poznání dalšího rozměru lidské existence. Tato touha je hybnou silou v celé historii lidstva.

Radoslava LOUCKÁ
Přináším světlo a barvu do každodenní reality vašich světů. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
  • Stáhněte si e-book zdarma

    Jsou věci, které "RETRO" nikdy nebudou...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky