Otázky a odpovědi

Doba, ve které žijeme je moderní, rychlá a pohodlná. Lidstvo je na vrcholu rozvoje. Kolem sebe vidíme skvělé výdobytky civilizace. Ale jaká to byla cesta, kterou jsme se ubírali? Často velmi lehkovážná a nezodpovědná, cesta, kterou lze shrnout slovy "po nás potopa". Její důsledky dnes na nás doléhají čím dál vetší silou. O čem mluvím?

 

 • O zamořeném vzduchu, který musíme dýchat.

 • O znečištěné vodě, kterou musíme pít.

 • O průmyslových nekvalitních potravinách, kterými živíme naše těla.

 • O spoustě chemických látek, kterými denně - většinou dobrovolně - naše těla zásobujeme.

 • O stresu, který jsme sami sobě nadělili způsobem života.

 

Důsledky jsou hmatatelné a projevují se s čím dál větší intenzitou.

Matka Země nás naléhavě na tento stav upozorňuje prostřednictvím různých katastrofických událostí.

Psychická nepohoda se projevuje skrz nemoci našich fyzických těl, která jsou navíc otrávená toxickými látkami zvenčí.

 

Rozhlédnu se kolem sebe a vidím lidi, kteří málo přemýšlí nad tím, co se kolem děje, žijí a dělají to, co se od nich čeká, co jim jiní řeknou, jdou životem jako ovce - hlavně nevyčnívat, neodlišovat se.... Jejich názor utváří média, reklamy, jejich rozhodnutí řídí strach...

 

Proč to tak je?

 • Je to pohodlné. Člověk se takto de facto zříká odpovědnosti za svůj vlastní život, protože se řídí tím, co mu diktují jiní. Má omluvu pro svoje případné nezdary a nesnáze, pokud není se svým životem spokojený, má viníka, mohou za to "oni".
 • Být součástí davu poskytuje bezpečí. Člověk nevyčnívá a nepřitahuje pozornost. Jeho život může plynout v klidu a bez vyrušování.
 • Sdílení. Podobné životy žijí lidé napravo i nalevo, člověk tedy nacházi zrcadlení svého života i u jiných a to ho uklidňuje, utvrzuje v názoru, že takhle je to správné a tak to má být...

Proč je tak těžké z davu vystoupit?

 • Jde o velké osobní rozhodnutí, ke kterému je potřeba odvaha.
 • Člověk si uvědomuje, že přebírá odpovědnost nad svým životem do svých rukou.
 • Člověk ztrácí anonymitu.

No, moc lákavě to tedy nezní, má to vůbec nějakou výhodu?

 • Ano, má to jednu obrovskou, úžasnou a všeobjímající výhodu. Takový člověk může dosáhnout na všechno, co si přeje.

Pozor, tak jednoduché to asi nebude....

 • Není to ani jednoduché, ani složité. Je to jiné a hlavně individuální. V první řadě jde o osobní rozhodnutí, že to právě takto chci. Pak je potřeba přesně vydefinovat svůj cíl, to, čeho chci právě teď dosáhnout. No a dál je dobré vědět, jak toho dosáhnout. Existují totiž pravidla, která člověku toto putování velmi usnadní. Pokud má být cesta člověka k naplnění životních cílů efektivní, bez zbytečných pádů, slepých uliček a strastipného nabývání zkušeností, je potřeba vědět, co se v každém okamžiku děje jak s člověkem, tak kolem něj i v duchovní rovině.

Duchovní rovina - to se bavíme o náboženství?

 • Ne, bavíme se o duchovní úrovni v životě člověka. Žijeme jednak na hmotné úrovni, ve fyzickém světě, ve kterém jsme zvyklí na dodržování určitých pravidel ve vzájemném soužití. Lidé ale často přecházejí fakt, že existuje i svět na nehmotné úrovni a i ten má svoje pravidla, která fungují i přes to, že jejich existenci popíráme, protože jsme např. zarytí ateisté :o) Co lidem brání v tom posunout se o krůček dál a s těmito pravidly se seznámit? Brání jim pouze jejich ego, které si zakládá na pevném názoru a neměnném postoji. Ale v moci všech lidí je rozhodnout se svůj názor obohatit o další úroveň pohledu. Pojďte a udělejte to. E-book Jiný život tato pravidla vysvětluje velmi srozumitelně a věcně. Zároveň také ukazuje, jak je využít ve svůj prospěch na cestě za uskutečňováním svých cílů a přesně definuje, co je potřeba udělat a vědět, abychom svých cílů dosáhli efektivně a s lehkostí.

Chápu, že pro to, aby měl člověk chuť pustit se do uskutečňování svých vizí, je potřeba se cítit dobře i na fyzické úrovni. Je to ten důvod, proč nabízíte na svých stránkách i zdraví prospěšné produkty?

 • Ano, jak píšu v úvodním slově, lidé mají svá fyzická těla velmi zatížená různými toxiny. Vlivem nevhodných potravin, vlivem znečištěného životního prostředí, vlivem života ve stresu, se začínají čím dál víc projevovat tzv. civilizační nemoci, jejicž živnou půdou je popsaný způsob života. Lidé - pokud chtějí a mají tyto informace - samozřejmě svůj způsob života mohou změnit, mohou začít klást důraz na kvalitu potravin, mohou se začít vyhýbat chemickým lékům a kosmetice, mohou začít dbát o dosažení rovnováhy v oblasti pracovního vytížení, ale bylo by dobré vypořádat se i s tím, v jakém fyzickém stavu máme svoje těla právě teď. Je potřeba je zrevitalizovat, vyčistit, uvést do optimální kondice, udělat generální úklid a vyspravit to, co jsme si až do teď ve svých fyzických schránkách uchovávali. Produkty, které nabízím, pracují na buněčné úrovni, revitalizují buňky v těle, obnovují správnou mezibuněčnou komunikaci a spouští programy samoléčení. Buněčné zdraví tvoří základní stavební prvek k obnově optimálního fungování celého fyzického těla.

Čím jsou nabízené produkty specifické, proč vynikají nad jiné podobné přípravky?Uvádíte přece, že jde o bylinné produkty...

 • Ano, jedná se o čistě bylinné produkty. Jejich unikátnost a mimořádně vysoká účinnost je důsledkem toho, že jejich receptury čerpají z moudrosti bylinkářů a léčitelů, složení tinktur, sprejů a kapsulí je velmi promyšlené a pečlivě sestavené a jejich blahodárná síla na lidský organismus je umocněna použitím špičkové moderní technologie, která je jedinečná a je chráněna patentem. Je to mistrovské dílo, které má kořeny v historii a korunu v budoucnosti. Pomocí patentované technologie přivádí léčivou sílu bylinek přímo k buňkám těla, dokáží je čistit a revitalizovat. Vzhledem k tomu, že produkty pracují na buněčné úrovni, je výsledný léčebný efekt mocný a nesrovnatelně rychlejší, než jsou klasické postupy.

Produkty se mi zdají přece jen poměrně drahé, proč to tak je?

 • Bylinné produkty, které nabízím, spadají do kategorie alternativního léčitelství, nejsou tedy hrazeny pojišťovnami. Zároveň ale představují naprostou špičku mezi bylinnými přípravky, jejich kvalita a účinnost představují momentálně absolutní vrchol v tom, co lze na světovém trhu nalézt. Jedná se o skvělé receptury chráněné patentem. Nabízí obrovskou příležitost pro ty z nás, kteří si uvědomují nutnost péče o svoje fyzické tělo nejen v případě, že už problém nastal, ale sílu vidí i v prevenci a chtějí účinně a rychle svůj organismus zrevitalizovat bez chemie, alternativní metodou. Každý z nás má svůj žebříček hodnot nastavený jinak. Pro někoho je zdraví na prvním místě, důležitější, než např. skvělá dovolená, někdo si raději vezme půjčku na nový mobil, než aby si pořešil svoje zdravotní problémy, někdo čeká, až mu opravdu bude něco konkrétního, protože chronickou únavu, špatnou náladu a občasné bolesti hlavy a kloubů bere jako normální stav, který jeho péči nepotřebuje. Je to tak, že pokud člověk jakýkoliv problém vyřešit chce, najde i cestu jak. Pokud někdo problém vyřešit nechce, vždy najde výmluvy proč... Hodně to také vypovídá o tom, jak si každý člověk váží sám sebe, jaký má sám k sobě vztah....